Achtergrondbericht bij de voedingsonzin van de maand februari 2015: Ontbijten is gezond voor kinderhartjes
door Nikolaus Ott en Udo Pollmer

Spiegelei© Robert Neumann / www.fotolia.de

De angst voor het cholesterol waart rond, niet alleen bij volwassenen, ook kinderen moeten nu het cholesterol gaan vrezen. Een lichaamseigen stof, die kennelijk arteriosclerose en hartinfarcten en daarmee een “vroegtijdige” dood zou veroorzaken… In Amerika werden al de bloedvetwaarden van scholieren gemeten en al de allerkleinsten werden al voor de consumptie van cholesterol houdende levensmiddelen gewaarschuwd. Limonade- en waterflesjes zijn getooid met de wervende opdruk “no-cholesterol”. Wie het waagt om volle melk, eieren of ham te kopen, wordt bij de supermarktkassa scheef aangekeken.

Deze toestanden aan de overkant van de grote plas dreigen in de toekomst ook naar Europa over te waaien. Tot wat voor absurde vruchten de angst voor het cholesterolspook drijft, laat bijvoorbeeld de studie “No breakfast at home: association to cardiovascular disease risk factors in childhood” zien, waaraan ook Duitse experts mee mochten doen. Daarin beweren de auteurs in alle ernst,...

Door Udo Pollmer en Manfred Stein

diverse e colie.coli

Zoals bekend dragen alle rauwe levensmiddelen een risico voor de gezondheid in zich mee onverschillig of het nu om mosselen, tartaar of wortels gaat. De verandering van de voedingsgewoontes – minder dierlijke producten en meer plantaardige rauwkost – heeft natuurlijk ook gevolgen voor de verspreiding van ziektes. Bij groente & fruit zijn de belangrijkste ziektekiemen-overdrachtswegen organische mest (allerlei soorten fecaliën zoals mest, gier, guano, zuiveringsslib), de wijze van bewatering (b.v. beregening vanuit een sloot waarin door regenwater fecaliën van wei- of wilde dieren beland zijn), alsook het vastpakken van de waren door de oogstmedewerker.

Een rapport van de Amerikaanse Consumentenbeschermings Organisatie “Center for Science in the Public Interest (CSPI) bewijst, dat verse groenten & fruit voor beduidend meer salmonella uitbraken verantwoordelijk is dan gevogelte. Daarnaast waren bij massa infecties ten gevolge van groente & fruit gemiddeld meer mensen het slachtoffer. (groente & fruit: 47,8 personen; gevogelte 30,6; rundsvlees 27,4; zeevruchten 9,9). Het meeste waren nor virussen...

En chocolade is toch gezond
Door Udo Pollmer

Schokolade© pix4U / www.fotolia.de


Vele gezondheidsapostels vervloeken chocolade als stiekeme dikmaker. Udo Pollmer ziet dat heel anders: Chocolade verhoogt niet alleen de stemming – het werkt ook tegen het riskante hormoon cortisol in ons lichaam.

Vroeger bracht chocolade kinderoogjes aan het stralen en ook volwassenen lieten zich een reepje goed smaken. Doch vandaag de dag geld het als bron van alle kwaad. Want chocolade is verleidelijk en plaatst voedingsbewuste tijdgenoten, die consequent af willen zien van zoetigheid, steeds weer voor het dilemma. Na de kinderdroom volgde een slecht ontwaken met een bedrieglijke dikmaker, die erop uit is om ons het plezier aan het lichte, calorieënbeperkte leven te vergallen. Hoe kan een levensmiddel zulke macht uitoefenen en ons schijnbaar moeiteloos tegen onze wil tot zijn consumptie dwingen? Hier zouden we als eerste het...

Nieuwe Internationale studies weerleggen de mythe

Doener© uwimages / www.fotolia.de18.10.14 – Een actuele studie in de „International Journal of Cardiology” wees uit [1]: Vegetariërs leven niet langer als alleseters. Deze bevinding is gebaseerd op de analyse van acht aparte studies onder meer dan 183.000 deelnemers. “De auteurs weerleggen met hun meta-analyse de wijdverbreide mythe van lager levende vegetariërs”, aldus voedingswetenschapper Uwe Knop, “want in de studies kon geen vermindert mortaliteits-percentage (totale sterftecijfer) door het afzien van vlees gevonden worden. Alleen in onderzoeken met religieuze minderheden leefden vegetariërs een beetje langer. De oorzaken daarvoor zien de studieleiders echter niet in de voeding, maar in onbekende leefstijlfactoren (confounder) van de strenggelovigen. Bovendien bewees de studie, die onder leiding van de Universiteit Manchester doorgevoerd werd: vegetarische voeding laat noch een invloed op hersendoorbloedingsstoornissen noch op coronaire hartziektes (KHK) zien. Deze bevinding werd door een verdere internationale studie, met deelname van de Universiteit Würzburg bevestigd [2]: Geen samenhang tussen...

…..zo kopte de redactionele tekst op de site van de nederlandse Obesitas Vereniging. Het Europese Instituut voor Levensmiddelen en Voedingswetenchappen houdt de hierin naar voren gebrachte  uitspraken voor problematisch. In het bijzonder de voorstelling dat de gewichtsregulatie van het lichaam in de eerste plaats afhangt van voeding en beweging. Vooral jonge mensen belanden hierdoor in een neerwaartse spiraal, die niet zelden eindigt in levensgevaarlijke eetstoornissen. Vele anderen worden hierdoor op de lange termijn alleen maar dikker. Op grond hiervan heeft das EU.L.E.e.V een periodiek hieraan gewijd en via de site euleev.nl kunt u deze gratis downloaden:

=> Uilenspiegel 3/2013
=> Uilenspiegel 4/2013

 Uilenspiegel 3 2013 mini   Uilenspiegel 4 2013 mini