Klimaatgas
Door Udo Pollmer

TermitenhuegelFoto: Anagoria
Lizenz: CC BY-SA 3.0

Volgens opgave van het ministerie voor milieuzaken is het klimaatgas methaan zo’n 25-maal schadelijker voor het klimaat als CO2. Meer dan een derde van de wereldwijd uitgestoten hoeveelheid methaan stamt direkt of indirekt uit de veehouderij maar vee is maar een bron van het kwaad.

Het zou warmer worden! Niet alleen omdat de zon dichterbij komt, maar vanwege de runderen. Deze scheiden net als alle herkauwers methaan uit. Gezien een miljard runderen onder de hoede van de mens zijn, waarvan elk dier dag voor dag telkens goed 100 gram van het broeikasgas uitademen,1,2 komt gedurende het jaar een aanzienlijke som van 50 miljoen ton samen. Hoe warmer het wordt, zo willen onderzoekers nu ontdekt hebben,...

Cybercrime
Door Udo Pollmer

Maehdrescher© Countrypixel / www.fotolia.de

Wanneer fabrikanten van oogstmachines de boeren verbieden reparaties uit te voeren, dan grijpen laatstgenoemden soms naar illegale software. Winnaar in de strijd word diegene die de controle over de software heeft, meent levensmiddelenchemicus Udo Pollmer.

Hackers in Oost-Europa hebben de elektronica van Amerikaanse landbouwmachines gekraakt. Nu verkopen zij illegale software, die het mogelijk maakt, in te grijpen in de programma’s, die via sensoren ieder deel van de high-tech-tractoren bewaken en aansturen. Voor deze...

Slankheidswaan
Door Udo Pollmer

Wasser und Brot© Alina Isakovich / www.fotolia.de

De slankheidsgolf komt weer in beweging. Het vlaggenschip voor de aanbidding van het ondergewicht is ongetwijfeld “Germany ’s next Topmodel”. Talloze jonge meisjes nemen dit als maatstaf voor hun jonge leven en kenteren daarmee, als een lichte boot in een zware storm. Een commentaar van Udo Pollmer.

In een tijd waarin men overtuigd is van een overgewichts-epidemie, verbijsteren sommige krantenkoppen: “Zo slank, zo ziek”, “Kinderartsen waarschuwen tegen de ‘dieet-hype’”, of jeugdpsychiaters klagen: “Wij behandelen achtjarigen, die anorexia (dus magerzucht) hebben”.

Bijzonder fataal bleken de programma’s die oproepen tot een normaal gewicht. Ze maken onze kinderen niet gezonder, maar knettergek. Wie de kinderen sommeert zich met hun gewicht en hun uiterlijk bezig te houden, bereikt alleen, dat puberende meisjes angstig de ontwikkeling van hun vetrolletjes aanzien. Het gevolg: Een op de twee meisjes vindt zich te dik.

En dan komen de diëten, dan word er gehongerd, dan worden bij het joggen...

Vastentijd
Door Udo Pollmer

Muellverbrennung© africa / www.fotolia.de

Met de Vastentijd zien veel mensen bewust af op verpakkingen en zakjes uit plastic. Van de trend tot „Plastic-Vasten“ houdt Udo Pollmer helemaal niets. Wie het milieu wil ontzien, zo zegt hij, dient af te zien op papier.

Op 1 maart begon de Vastentijd – een welkome aanleiding voor christelijke geloofsgemeenschappen dit teken van hun geloof zichtbaar te maken. Overal heeft het “Plastic-Vasten” navolging gevonden – net als bij het “Sap-Vasten”. Gelukkig betekent het niet, in plaats van zoete sapjes alleen nog maar brokkelig plastic te mogen knabbelen. Kerken, milieu- en consumentenorganisaties roepen er meer toe op, om in de Vastentijd voor Pasen te eten als voorheen, maar zonder het eten in een verpakking of plastic zakje mee naar huis te nemen. Dat moet de...

Vijanden van suiker
Door Udo Pollmer

Gummibaerchen© nullacht-15 / www.fotolia.de

Gisteren gold het vet nog als levensbedreigend, vandaag is het teveel suiker. Dat we die compleet uit onze voeding zouden dienen te verbannen, omdat anders het leven gevaar loopt, vindt Udo Pollmer kolder. Zo bezien zou men ook diep inademen moeten verbieden.

De suiker komt steeds meer in het schootsveld van de voedings-milities. Op krijgshaftige toon eist deze dat we, de zoete verleider, het boosaardige gif, de afschuwelijke drug uit ons midden gaan bannen, als was het aloude voedingsmiddel een uitbraaksel van de duivel.

Gold tot dusverre het vet als het ‘God-zij-met-ons’, die het op onze gezondheid gemunt...