Consumentenbedrog

Door Udo Pollmer

Schweine auf dem Rasen© countrypixel / www.fotolia.de

We willen weer gelukkige dieren zien. Buiten in de open lucht kan ieder met eigen ogen beoordelen, of alles okay is. Wanneer kippen, varkens en koeien tussen bloemetjes kuieren of vredig in het zonnetje doezelen, is het doel bereikt.

Kippen zijn een andere mening toegedaan: ze mijden open graslanden, omdat ze daar mogelijke aanvallen van roofvogels niet kunnen ontwijken. Ze hebben bomen, struikgewas en kreupelhout nodig, om zich daaronder te kunnen verstoppen. Anders blijven ze liever in de stal. Elke grasveldje veranderen ze door het scharren naar insecten spoedig in...

Uitsterven van soorten

Door Udo Pollmer

Naturschutzgebiet

Het is een aflopende zaak met de aarde. Soorten sterven overal uit. Maar klopt dat? En wie is schuldig, wanneer dieren uitsterven? De industrie, een schimmelziekte of uiteindelijk de natuurbescherming zelf? Vast staat, aldus Udo Pollmer, dat de situatie complex is.

Onze insecten sterven, de meesten zijn kennelijk al dood. Naar men zegt is 80 % van de bestanden “in delen van het land” spoorloos verdwenen. De politiek steunt daarbij op de gegevens van een insectenclub uit Krefeld. De leden, die zichzelf ‘activisten’ noemen, tellen al tientallen jaren in een beschermd natuurgebied al het kleinvee, dat in hun vallen vliegt. Schuld aan de alarmerende resultaten zou de intensieve landbouw zijn – en dat in een beschermd natuurgebied met bossen, moeras en vochtige graslanden.

Nu word een globaal insectensterven voorspeld. Tot op heden weet niemand, hoeveel insecten er überhaupt zijn. Kennelijk zijn nog 4 van de 5 soorten onontdekt. Echter over het spoedige uitsterven...

Het schandaal gaat verder

Door Udo Pollmer

Huehner© Anatolii / www.fotolia.de

Niet alleen Fipronil heeft onze eieren vergiftigd. Ook het mijten gif Amitraz werd aangetroffen – in eieren en bio-honing. Het geldt als “gevaarlijk voor bijen” en zou “spraakstoornissen” teweegbrengen. Daar moeten onze kippen toch hartelijk om lachen, meent onze levensmiddelenchemicus.

Nauwelijks begint de opwinding om het mijten gif in de eieren een beetje te luwen of er komen nieuwe malversaties aan het licht. Het fipronilschandaal had een stalreinigingsfirma veroorzaakt, dat het deed voorkomen, dat ze de vogelmijten in de kippenstallen met homeopathische kruidenextracties uit zouden kunnen roeien. Natuurlijk bestaat er geen enkele kippenhouder, ook...

Koolstof in levensmiddelen

Door Udo Pollmer

Grill© F.D.Schipper

Experts waarschuwen voor aangebrand eten, het zou kankerverwekkend zijn. Udo Pollmer daarentegen meent dat alles helemaal niet zo erg is. “Verkoold” is ondertussen pas echt coole.

Wie het tot nu toe zwart voor ogen werd inzake voeding, kan zich nu bevestigd voelen: In een tijd, waarin vruchten altijd volgens de verkeerslichtkleuren rood, groen en geel gegeten moeten worden, is nu zwarte kost in de mode.


Zitten er echt kolen in?

Een toneelspeelster met ondernemingszin heeft de onzin op gang gebracht: De Oscarwinnares Gwyneth Paltrow liet koolstof onder de limonade roeren en verkoopt de liter “met geactiveerde houtskool” voor bijna 20 dollar. Die maakt nu echt “zwart geld”. Het zoete goedje zou een...

Bacteriën in de sla

Door Udo Pollmer

Misthaufen© Martina Berg / www.fotolia.de

Ziekteverwekkers in bladsla en ander groenten – op dit onderwerp heeft het Bundesinstituut für Risikobewertung zich onlangs toegelegd. Udo Pollmer verklaart, hoe kiemen op kunnen treden en waarom de BfR daartegen ook chemie adviseert.

Het BfR waarschuwt voor “gras- en bladproducten”. Aanleiding zijn de meldingen in het snelle alarmsysteem van de EU. Steeds weer opnieuw worden op sla, kruiden en gras kwaadaardige ziekteverwekkers aangetoond.

In duitse „bio-grasproducten“, zo schrijft de BfR en bedoelt daarmee “gras” om – nou ja – ...