Brotzeit door Udo Pollmer

WasserfallFoto: Iguazu Martin
Lizenz: CC BY 3.0

Hoeveel ijs er ook door de ruimte reist, hoeveel oceanen er ook in magma zijn opgelost: We kunnen in de ruimte geen kometen oogsten, noch hebben we toegang tot het binnenste van de aarde om onze dorst te lessen. Overal waar mensen leven hebben we schoon drinkwater nodig. Met de enorme hoeveelheden water die worden verbruikt, kan gemakkelijk de indruk ontstaan, dat dit ooit eens op zal raken.

Het ministerie vanmilieu weet wel raad met deze vrees: "In de toekomst ... zullen meer gebruiker*innengroepen dan nu concurreren om een steeds schaarser wordende ressource. Daarom moeten we...

Brotzeit door Udo Pollmer

WattenmeerFoto: Ralf Roletschek
Lizenz: CC BY-SA 3.0

In de loop van de geschiedenis van de aarde heeft de zeespiegel enorme schommelingen ondergaan. Tegenwoordig worden al minimale veranderingen geëxtrapoleerd naar een wereldondergang. Het Duitse onderzoekscentrum voor geowetenschappen, daarover geciteerd: "De zeespiegel ligt tot 110 meter onder- en tot 85 meter boven de berekende waarden. De oorzaak is de ongelijkmatige verdeling van dicht gesteente in het binnenste van de aarde en de daaruit voortvloeiende verschillende aantrekkingskracht van het water." Het verschil in hoogte "tussen twee bijna naburige zeeën zoals de Zuid-Atlantische -en de Indische Oceaan bedraagt ongeveer 200 meter." Daar het zwaartekrachtveld van de aarde, de gravitatie door magmastromen, voortdurend verandert, daalt of stijgt ook de heersende zeespiegel.

Aan de Noordzeekust blijkt uit de data, dat de snelle stijging van het peil van duizenden jaren geleden, zich al...

Brotzeit door Udo Pollmer

Erde Wasser

Klimaatdeskundigen waarschuwen voor de grote droogte: het waterpeil daalt, bronnen drogen op, de natuur gaat naar de knoppen. Natuurbeschermers beschuldigen onze boeren dat zij, samen met de industrie, het grondwater met chemicaliën „verpesten“. Voor iedereen zou er genoeg schoon, verfrissend water zijn met "klimaatrechtvaardigheid" en een CO2-heffing.

Met betrekking tot het thema water biedt Google meteen de vraag: "Hoe lang zal er nog water op aarde zijn?". Antwoord: "Tegen 2030 zou een op de twee personen...

Brotzeit door Udo Pollmer

Mammut

Er is nieuws van het klimaatfront: NASA heeft haar interplanetaire weersvoorspelling voor het komende decennium gespecificeerd. Dit is nodig om haar ruimtevluchten te kunnen plannen. Want in het zonnestelsel zijn talrijke fenomenen die het leven van astronauten in gevaar kunnen brengen. Bijvoorbeeld, de zonnefakkels, dat wil zeggen enorme massa's plasma, die met 900 km per seconde vanuit de zon de ruimte in worden geslingerd en ook de atmosfeer van de aarde bereiken.

Het is algemeen bekend dat hoge zonneactiviteit het radioverkeer op aarde verstoort. Maar dit is het minst schadeijke effect. De daaruit voortvloeiende klimaatveranderingen...

De ademhaling van de aarde of hoe klimaatbeschermers met moerasgas de atmosfeer vergiftigen

Brotzeit door Udo Pollmer

Matsch

De „mensengemaake klimaatverandering" blaast ons toe vanuit de mond van koeien. De adem van vee verpest onze goede lucht met methaan, met moerasgas. Omdat er steeds meer runderen kwamen, zou ook het methaangehalte in de atmosfeer enorm gestegen zijn. Wat de viervoeters betreft, moet ik onze klimaatfreaks teleurstellen: De wereldwijde veestapel is volgens het statistiekenportaal Statista sinds 1990 juist iets gedaald. Voor de industrialisering van de landbouw werden er zelfs nog meer runderen gehouden. Klimaatbeschermers hebben het probleem op hun eigen manier opgelost: ze veronderstellen gewoonweg hogere bestanden.

Runderen produceren methaan, beter gezegd hun pensflora doet dat. Nu heeft niet alleen melkvee een pens, maar...