Britse veganisten zijn ontsteld
Door Udo Pollmer

Geldwaesche© M.Dörr & M.Frommherz / www.fotolia.de

Onlangs regende het in Engeland protesten, omdat een drukkerij liet doorschemeren dat bij de vervaardiging van de nieuwe vijf-pond biljetten een beetje rundertalg gebruikt word. Vele vegetarische en veganistische restaurants weigerden zelfs de van talg verdachte biljetten aan te nemen.

De zoete gelukszwijntjes met de gouden geluksmunt in hun bek krijgen bij de jaarwisseling wederom veel waardering. Maar hoe komt het geld bij het zwijn terecht – anders wil toch niemand parels voor de zwijnen werpen? Het varken is al sinds mensenheugenis een heilig dier in het Avondland, hij belichaamde vruchtbaarheid en kracht en is daarmee een teken van welstand.

De gelukspenning werd vroeger aan de staldeur genageld, om heksen verre te houden van het waardevolle vee. Ook droegen de boeren die in het voorjaar met zich mee bij de koop...

...van jonge varkens opdat ze gezond zouden blijven. Zo ontstond de spreuk: Dat het geld van de bezitter van de geluks-penning hopelijk nooit op zal geraken.


Koor van verontwaardigden

Maar nu lijkt het toch afgelopen te zijn met de dierlijke geluk-brengers. In Engeland regent het protesten, omdat een drukker onlangs liet doorschemeren dat bij de vervaardiging van nieuwe vijf-pond biljetten uit kunststofvezel een ietsiepietsie rundertalg gebruikt werd. Niet alleen de Britse Hindoes namen daar aanstoot aan, ook vele vegetarische sloten zich aan in het koor van verontwaardigden, vegane restaurant weigerden zelfs de van talgverdachte biljetten aan te nemen.

Daar heeft de Bank van Engeland toch een geweldige uitglijder begaan. Meer dan 100.000 mensen hebben al een petitie ondertekent, met de kinderachtige eis op vetvrij geld. Het vet – tot dusverre als frietvet zeer gewaardeerd – zou afstotend zijn en weerzinwekkend. De Bank van Engeland beloofde opheldering. In tijden van Brexit heeft ze nu even niets belangrijkers te doen.
Geld is een dankbaar thema voor ethische vragen. Moet men geld accepteren dat in slagerijen van bezitter wisselde? Daar blijft toch zeker ook een klein beetje vet van de worstvingers plakken? Echter aan geld kleeft nog veel meer – en vooral veel ernstigers: bijvoorbeeld bloed en drugs.


Coke aan de biljetten

De cocaïnegehaltes op gebruikte Britse pondbiljetten reiken tot aan het honderdvoudige, van wat er aan vet in de nieuwe biljetten zit. Maar daar haalt niemand zijn neus voor op, Cocaïne word uit de cocabladeren gewonnen, en is daarmee zuiver plantaardig en dientengevolge dier-ethisch onbezwaarlijk. Het meeste coke zou aan Spaanse biljetten kleven. De Duitsers daarentegen hebben een neusje voor crystal meth, soms werd daarvan zoveel gesnoven, dat de eurobiljetten voor het verstrijken van de houdbaarheidsdatum bros werden en uiteenvielen.

Geld is geen zuivere zaak: Toen in New York in het kader van het Dirty Money Project dollarbiljetten op bacteriën getest werden, vonden de microbiologen daar 3000 verschillende soorten bacillen op – het vaakst de verwekker van acne. Zwitserse virologen vulden aan, dat papiergeld een geliefd biotoop is voor influenza virussen. Griep loert dus in de portemonnee – daar waar de biljetten zitten. Op gebruikte Britse bankbiljetten heeft zich de fecaal bacterie E.coli genesteld en bevlekt het konterfeitsel van de koningin. Nee, geld stinkt niet …


Klaar voor de toekomst

Uit hygiënisch oogpunt komen die bankbiljetten het beste uit de bus, die niet zoals gebruikelijk uit katoen en linnen geproduceerd worden, maar uit kunststof. Juist deze biljetten waren het, die in Engeland de shitstorm veroorzaakten. Waartoe dan ook hygiëne in een urbane maatschappij? Wij willen geld zonder dier!

Redeneert men de ideeënwereld van de tijdgeest door, dan mogen we niet volstaan met de bescherming van de dieren, dan is ook de consumentenbescherming, het klimaat en de zee onontkoombaar. Een door de Staat geëiste maatregel op het wassen van geld – indien mogelijk op 60 graden – zou een eerste alternatiefvrije stap zijn. Het doel zou moeten zijn een klimaatvriendelijke, vet reducerende en gezondheid bevorderende biologische munteenheid zijn, bijvoorbeeld uit drielagig recyclingpapier, bedrukt met in water oplosbare natuurverf. Zo scheppen wij ons geld voor de toekomst, opdat de vele bankbiljetten niet als plastic vuil de zeeën verontreinigen.

Maar allereerst geven we et het Nieuwe Jaar liever iets wat waardevast is: roze geluksvarkentjes uit marsepein en bonte lieveheerbeestjes uit chocolade. Hygiënisch verpakt en gegarandeerd vrij van cocaïne versnoepen we die in het nieuwe jaar! Opdat uw varkens, ach wat, uw bankbiljetten niet op mogen raken. Eet smakelijk!

 

Literatuur:

Hoffmann-Krayer E et al (Hrsg): Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. De Gruyter, Berlin 1987

Harrison J: Scottish banknotes ‚contain traces of animal fat‘ says printer. Evening Times 1. Dec. 2016

Daughton CG: Illicit drugs: contaminants in the environment and utility in forensic epidemiology. Reviews of Environmental Contamination and Toxicology 2011; 210: 59-110

Anon: Geldzerfall: Fraß durch Partydroge? Der Spiegel 2006; Heft 46: 22

Oyler J et al: Cocaine contamination of United States paper currency. Journal of Analytical Toxicology 1996;  20: 213-216

Lavins ES et al: Cannabis (marijuana) contamination of United States and foreign paper currency. Journal of Analytical Toxicology 2004; 28: 439-442

Maw D: Remove tallow from bank notes. Change.org Abgerufen am 13. Dezember 2016

Gedik H et al: Money and transmission of bacteria. Antimicrobial Resistance and Infection Control 2013; 2: e22

Thomas Y et al: Survival of influenza virus on banknotes. Applied & Environmental Microbiology 2008; 74: 3002-3007

Ebejer KA et al: Factors influencing the contamination of UK banknotes with drugs of abuse. Forensic Science International 2007; 171: 165-170

Taylor J: The bacteria in your wallet, and why dollar bills van be like a microbial playground. uBiome-blog 11. July 2016