Brotzeit door Udo Pollmer

Zeitungsleser© kues1 / www.fotolia.de

In Duitsland geniet het angstonderzoek een hoge prioriteit. Maar niet om burgers te beschermen tegen onzinnige angsten, maar om angst op te wekken. Jaren geleden gaf het Federaal Centrum voor Gezondheidseducatie opdracht tot een onderzoeksproject om na te gaan welke technieken het meest effectief zijn om de bevolking te leren vrezen. Sindsdien staat opvoeding door angst in dienst van de gezondheid. 

U hebt vast en zeker de akelige posters langs de snelweg opgemerkt waarop de gezichten van jonge verkeersslachtoffers te zien zijn. Dat is om ongelukken te voorkomen. Daar worden de doden publiekelijk opgehangen met verwijten, in plaats van hen de geboden rust te gunnen. Vandaar ook de horrorfoto's op tabak. Geweldig idee om rokers de verstikkende dood te wensen. Desalniettemin vullen ze de belastingkoffers en ontlasten ze het pensioenfonds. Zouden...

...woorden van dank niet passender zijn?


Geld of leven!

Ik mag uit het bestaande werk citeren, getiteld "Preventie door angst? Stand van het angst-appell-onderzoek“: „Angst-appellen met een erg bedreigend karakter … werken beter dan met niet letale bedreiging“. Met andere woorden, doodsbedreigingen, zoals epidemieën, "voortijdige dood" door barbecueworst, of kanker door glyfosaat, zijn bijzonder effectief. Deze onzalige gang van zaken begon al veel eerder, namelijk met de campagne dat dierlijke vetten en cholesterol het hart zouden attackeren. Natuurlijk was dat allemaal gewoon verzonnen, want ons lichaam produceert nu eenmaal alleen maar dierlijk vet - en geen plantaardige olie. Maar dankzij de gebedsmolentjes van de media werd het cholesterolsprookje een identiteitscheppend geloofsgoed. Het creëerde gigantische markten.

Angst, angst voor de dood laat mensen hun hoofd verliezen. Ze reageren irrationeel. Ze worden manipuleerbaar. Volgens het Centraal-Bureau is een "massamedia-angst", d.w.z. een door de media gezamenlijk aangewakkerde angst, nuttig. Maar "afschrikking alleen... is geen geȅigend middel". Er is ook een uitweg uit de ellende nodig: "Wanneer het lukt om pssende copingstrategieën ... via de massamedia over te brengen", dan kunnen de angst-appellen hun vruchten afwerpen. "Copingstrategie" is een bloemrijk woord voor de uitweg, die de uitbaters van de angst, bijv. de Staat, zijn slachtoffers biedt.

Met verlokkingen laat de losbollige schaapskudde zich sneller daarheen drijven, waar de wolven al op versvlees wachten. De drijvers treden als redders op, ze wijzen de weg om aan de angst te ontsnappen. Verleidelijk zijn begrippen als "preventie", "vaccinatie", "gezonde voeding" of "donatie", of het nu gaat om de redding van de zondige ziel, de verstopte darm of verre oceanen. De burger die dit onderzoek met zijn belastinggeld financiert, houdt de inhoud van de campagnes te goeder trouw voor bewezen feiten. Meestal heeft hij niet eens door dat hij in een val is gelokt.

De vallenzetters zijn vindingrijk. Een typisch voorbeeld is een diagnostiek, die als bijzonder gevoelig geldt. Uit de term "hoogst gevoelig" concludeert de leek dat de methode bijzonder solide resultaten op zou leveren - maar daar is eerder het tegendeel van toepassing want het percetage vals-positieve bevindingen stijgt. "Hoogst gevoelig" is ook een hond die bij het geringste geluid aanslaat. Wie nu elk geblaf uit angst voor een inbreker houdt, kan een dwaas worden genoemd.

Op deze manier worden bij virustests veel meer geïnfecteerde mensen aangetroffen dan er daadwerkelijk ziek zijn, en zelfs bij de zogenaamde kankerscreening worden veel te veel patiënten met kanker gediagnosticeerd. Dat is de betekenis van de term "vals-positief" in de praktijk. Zelfs als iedereen gezond is, detecteren "zeer gevoelige" testprocedures overal zieke mensen. Dat betaald zich uit, verkeerde diagnoses laten de kassa‘s rinkelen. Dit verhoogt het aantal gevallen en dus de mate van angst. En natuurlijk de bereidheid om zinloze of risicovolle of dure behandelingen te ondergaan. Om goede gronden waarschuwt gezondheidswetenschapper Ingrid Mühlhauser voor het "gevaarlijke geloof aan diagnoses".


Wie niets weet, moet alles geloven

De verlichting bracht ons pas de wetenschappelijke kijk op de wereld, eindelijk konden de mensen hun angst voor de duistere krachten die overal op de loer lagen, overwinnen. Nu heeft het sociale onderzoek het instrumentarium uit de middeleeuwse martelkamers van de geest herontdekt en levert gelijkertijd de politici de rechtvaardiging, om met genoegen de aloude angsten aan te wakkeren: voor klimaatverandering, voor eetzonden, voor virussen of pesticiden. Precies zo het hen uitkomt.

Hoe mensen in religieuze waan voor dom verkocht worden, tonen chemicaliën, die dankzij de van de massamedia, soms worden beschouwd als een "geschenk uit de hemel" en soms als "duivels tuig". De bisfosfonaten zijn belangrijke medicijnen tegen osteoporose: ze worden zo genoemd omdat ze twee fosfonaatgroepen hebben. Fosfonaten zijn op hun beurt weer weekmakers voor wasmiddelen en vaatwasmachinetabletten. Dientengevolge zijn het milieugiffen en "chemisch" duivelswerk.

Dit weerhield de biologische boeren er niet van om voor henzelf een toelating te verlangen: met kalium-fosfonaat kunnen in de biologische wijngaarden ook ziekten worden behandeld. schimmelziektes om precies te zijn. Kalium-fosfonaat is een krachtig fungicide. De redenering van de biologische boeren was een creatieve: er zouden ook fosfonaten ontdekt zijn in een meteoriet en dus zijn ze natuurlijk volledig biologisch.

Groene ministers hebben zelfs grootschalige experimenten goedgekeurd. Om de ware grond te verhullen, werd de stof geen pesticide genoemd, maar een plantenversterkend middel - en met deze halo kan men in een maatschappij, die ondertussen van chemie minder weet dan een schaamluis van fysica, iedere onzin verkopen Ze betalen extra voor biologische wijn omdat die zogenaamd zonder "chemische" wapens geproduceerd wordt.

Overigens heet de naaste verwant van kalium-fosfonaat overigens glycine-fosfonaat. U kent het waarschijnlijk beter als glyfosaat. Van dit middel veroorzaken ultrasporen al kapitale angsten, vele burgers bestrijden glyfosaat als godsheilsoldaten, die niet van de boom van de kennis willen eten , omdat kennis des duivels is. Nogal wat van hen slikken bereidwillig dagelijks fosfonaten in de strijd tegen osteoporose.. Na een kwart jaar hebben ze een totale dosis van bijna 1 gram bisfosfonaat binnen gekregen.

De angst had met een beetje scheikundelessen voorkomen kunnen worden. Dan zouden de burgers de waan al direct aan de formules ontdekt hebben. En het gekibbel op internet, het geklets in talkshows over kankerverwekkende plantenbeschermingsmiddelen met hoofdschudden hebben beloond. Nu staan ze vanwege een paar microgram stijf van angst, en zijn toch bereid, om dag in dag uit, de tigduizendvoudige dosis te slikken. 

Het appeleren aan de angsten van de massamedia werpt giftige vruchten af. Een maatschappij die bereidwillig haar overtuigingen uit de boom der angsten plukt, wordt al snel uit haar aardse paradijs verdreven.

 

Literatuur

Barth J, Bengel J: Prävention durch Angst? Stand der Furchtappellforschung. Hrsg: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Köln 1998

Happel, O.; Armbruster, D.; Rott, E.; Minke, R.; Gast, M.: Phosphonate in der aquatischen Umwelt. Vom Wasser 2018; 116: 53-56

Krämer W: Unstatistik des Monats: Corona-Antikörper-Tests und ihre Grenzen. Achgut.com 29. Mai 2020

Scharafat I: Anorganische Phosphonate (Ca-, Mg-, NH4-, K-,…….. HPO32-) Bausteine des Lebens. 9. Nov. 2010 Berichte aus dem Julius Kühn-Institut 2010; 158: 6-9

Krämer W: Unstatistik des Monats: Krebserkrankungen nehmen dramatisch zu. www.unstatistik.de vom 7. Februar 2014

Mühlhauser I: „Das Vertrauen in die Medizin sollte erschüttert werden“ Brandeins 2016; H.4

Steinhart Y et al: Warnings of adverse side-effects can backfire over time. INSEAD Working Paper 2013; 84/MKT

Mühlhauser I: Zur Überschätzung des Nutzens der Prävention. ZEFQ 2014; 108: 208–218

Nik: IQWiG-Chef Jürgen Windeler: Oberster Medizinprüfer zweifelt an Früherkennungstests. Spiegel Online 28. Dezember 2013