Brotzeit door Udo Pollmer

Stinky tofuFoto: Yun Huang Yong
Lizenz: CC BY 2.0

Nu hebben ook de Japanners ontdekt dat tofu dommer maakt. De grote prospectieve Japan Public Health Center Study volgde burgers van middelbare leeftijd vanaf 1995. Twintig jaar later werd een hogere incidentie van "cognitieve stoornissen" (cognitive impairment) en zelfs dementie gediagnosticeerd bij degenen die graag soja aten. Het verwoestende resultaat is nu pas publiek gemaakt.

Daarmee worden de resultaten van oudere studies uit China, de VS en Indonesië bevestigd. Vooral regelmatige sojaconsumptie, zo’n twee keer per week, plaveide de weg voor dementie. Bij de Amerikaanse testgroep openden artsen de schedels na...

...hun overlijden en stelden vast dat soja de hersenen van tofu-eters had doen krimpen. In China neutraliseerde vlees het soja-effect.

In de vakpers vermoeden artsen, dat de vrouwelijke hormonen in de sojaboon, zoals genisteïne, verantwoordelijk zijn voor de mentale achteruitgang; ik ben daar eerder sceptisch over en houd de toxische aminozuren, die typisch zijn voor peulvruchten, voor meer geeigende kandidaten.

Zulke resultaten vormen uiteraard een bedreiging voor de belangen van de soja-branche, die al geruime tijd probeert om met tegenstudies verwarring te stichten. Zij beschikt tenslotte over een machtige lobby. Zij is nauw verbonden met de margarine-industrie, die de onzalige cholesterol-theorie heeft uitgevonden, die zij vanaf 1956 met groot succes in de medische wereld heeft geïnoculeerd. In die tijd werd sojaolie de belangrijkste grondstof voor margarine.

Maar hoe kunnen zulke duidelijke effecten verborgen worden gehouden? Het is heel eenvoudig: je deelt de afnemende mentale vermogens in, laten we zeggen, 20 individuele kenmerken. Welnu, bij vele psycho-tests wordt een verslechtering vastgesteld en, als men het statistisch toeval een beetje laat meewegen, bij enkele een verbetering. Vervolgens worden de vermeende verbeteringen samengevat, één of twee onbetekenende verslechteringen worden toegevoegd, en men verklaart dat de geestelijke toestand van de bejaarden over het geheel genomen van de tofu heeft geprofiteerd. Zo’n handeling functioneert ook omgekeerd, als je wilt aantonen dat een gunstige maatregel schadelijk is.


Licht metaal, zware gevolgen

Aluminium is een bekend zenuwgif. Daarom zijn de aluminiumgehalten in de hersenen verhoogd bij een aantal neurologische ziekten. Bij werknemers in aluminiumfabrieken neemt de incidentie van dementie toe met de blootstelling. De opname van aluminium geschied meestal door stof via de reukzenuw. In het spijsverteringskanaal is de situatie gecompliceerder: in water speelt bijvoorbeeld het silicaat- en fluoridegehalte een rol. Silicaat vertraagt en fluoride stimuleert de absorptie van aluminium. Citrusvruchten, frisdranken en bessen bevorderen de absorptie door hun citroenzuurgehalte. Dit is de reden waarom we soms duidelijke verbanden vinden en andere keren bijna niets.

Vooral voor zuigelingen is aluminium een probleem, wanneer zij flesvoeding en sojamelk krijgen. De hoogste gehaltes werden aangetroffen in aangepaste melkproducten om de groei te bevorderen, en sojaformulae om allergieën te voorkomen. Raad eens welke stof "Allergeen van het Jaar 2022" is? Aluminium. Altijd goed om de duivel met Beëlzebub uit te drijven.

Kinderen worden nog aan een andere bron van gevaar blootgesteld: veel vaccins bevatten aluminium als hulpstof. Hoewel aluminium slechts gedeeltelijk uit voedsel wordt opgenomen, wordt het bij vaccinatie via een naald rechtstreeks in het lichaam opgenomen en bereikt het via het bloed de hersenen.


Het zoete geheim van dementie

Net als tofu- en aluminiumconsumenten lopen gebruikers van kunstmatige zoetstoffen meer risico op dementie en beroertes: uit een nieuwe evaluatie van de populaire Framingham-studie blijkt dat één glas dieetdrank per dag genoeg is om het risico twee- tot driemaal zo groot te maken. "Met suiker gezoete dranken," konden niet in verband gebracht worden met beroerte of dementie. aldus de auteurs. "Zo'n politiek incorrect resultaat roept natuurlijk de dietistes op om in actie te komen, die nu tegengas geven. Een Spaanse studie kan in dit opzicht als toonaangevend worden beschouwd, waarin aan de hand van twee telefoongesprekken werd vastgesteld dat alles precies omgekeerd was – tenminste als de proefpersonen hun telefoons konden vinden.

Wie de bittere effecten van kunstmatige zoetstoffen op de hersenen wil versterken, wordt een zoutarm dieet aangeraden. In een landelijk onderzoek uit Taiwan met bijna 5.000 deelnemers die behandeld moesten worden voor hyponatriëmie, d.w.z. zouttekort, hadden zij bijna tweeënhalf keer zoveel kans om dementie te ontwikkelen. In onze bejaarden- en verpleeghuizen is een zoutarm dieet met veel water populair, waardoor het tekort toeneemt. Deze combinatie leidt snel tot het verlies van verstandelijke vermogens, wat een hoger niveau van zorg rechtvaardigt. Het is niet erg netjes maar wel lucratief.

Natuurlijk kan een gebrek aan gezond verstand door sojabonen, kunstmatige zoetstoffen en het reduceren van zout, nog overtroffen worden, bijvoorbeeld door een laag cholesterolgehalte. Hoe meer cholesterol in het bloed, hoe intelligenter mensen gemiddeld zijn. Onze zenuwen en hersenen bestaan immers uit een aanzienlijke hoeveelheid cholesterol. Iedereen die er tegen vecht, voert oorlog tegen zijn of haar eigen brein. Talrijke studies, te beginnen met de Framingham Studie, bewijzen dit: Als de bloedlipiden dalen, lijdt het complexe denken eronder. Door cholesterolverlagers worden mondige burgers volgzame onderdanen. Nog steeds slim genoeg om te werken, maar - zoals het gezegde luidt - te dom om te begrijpen.

Gelukkig zijn er ook nuttige remedies: het beste middel tegen geestelijke aftakeling is cafeïne. Dit blijkt niet alleen uit epidemiologische onderzoeken en dierproeven, maar is ook op indrukwekkende wijze bevestigd bij mensen. In de tegenaanval beweren de gezondheidsvoorlichters nu dat koffie veeleer de oorzaak is van dementie. Als men het huidige kardinale bewijs bekijkt, dat werd berekend aan de hand van een Britse patiëntendatabank, blijkt uit de samenvatting al dat vooral de mensen die helemaal geen koffie dronken dementie ontwikkelden.


Vakantie in plaats van preventie

Een samenleving die onder auspiciën van haar therapeuten en raadgevers aan collectieve verdwazing doet? Och, dat is traditie geworden. Vandaar, last but not least, de impopulaire Helsinki Businessmen Study: van 1974 tot 1980 werden meer dan 600 zakenlieden gedurende 5 jaar begeleid naar een gezonde leefstijl: Cholesterol en bloeddruk werden verlaagd met medicatie (Clofibraat & Probucol). Zij moseten het roken afleren en in plaats daarvan ijverig gaan bewegen, afvallen, suiker, alcohol en dierlijke vetten vermijden en granen en bessen gaan eten. Op die manier konden ze hun risico op een hartaanval met de helft verminderen, naar het oordeel van de artsen.

Hun triomf over de risicofactoren bracht hen geen geluk. Al na 5 jaar nam de sterfte toe, vooral door hartinfarcten. Zelfs 40 jaar later stierven degenen die gehoor hadden gegeven aan de lokroep van de artsen gemiddeld eerder dan de personen uit de controlegroep, die geen last hadden gehad van alle gezondheidsmagie en die alleen hun arts bezochten als ze echte klachten hadden. Als je bedenkt dat de heren zelfs waren gestopt met roken, vraag je je af: hoe verwoestend moet de combinatie van gezonde voeding, beweging en cholesterolverlaging dan wel niet zijn geweest?

De media schreven unaniem over de resultaten van de studie, dat daaruit was gebleken dat meer vakantie gezond is. Wat inderdaad niet verkeerd is. Desondanks blijft deze brutaliteit adembenemend want de studie plaatst de gezondheidsopvoeding, de preventiemaatregelen van de laatste 50 jaar op één lijn met lichamelijk letsel die de dood tot gevolg heeft. Maar dat weerhoudt het medische-media-kartel er niet van om het publiek voor de gek te blijven houden.

Wat zeggen ze in Beieren over preventie? Schijt niet in je broek, dan gebeurd er niets.

 


Opmerking

De geslaagde poging, de intelligentie in Regenboogland verder te ondergraven, kan elk voorjaar als een massafenomeen waargenomen worden: Een wilde meute uit vrouwenbladen, ziektekostenverzekeraars en stofwisseling-designers geeft het sein voor een grote aanval op vermeende "overbodige kilo's". Zij voeren vastberaden een oorlog tegen de menselijke natuur met perverse uithongeringsmethoden. Afslankdiëten zorgen er niet alleen voor dat de dikkeren nog dikker, ongelukkiger en zieker worden, maar ook dat ze door hun vroegtijdig heengaan eerder van hun gewichtsproblemen verlost zijn.

Naast de grillen uit het duistere rijk van de "gezonde voeding" komen er allerlei stoffen op de markt die onbedoeld het zenuwstelsel aan kunnen tasten: Vermeldenswaard in dit verband zijn bepaalde algengiffen, de zogenaamde cyanotoxinen, die via mosselen en andere zeedieren kunnen worden opgenomen. Aangezien zee-inktvissen en mosselen bijzonder goed gedijen in vuil water omdat zij het vuil filteren, kunnen zij natuurlijk ook allerlei ongewenste stoffen binnenkrijgen, zoals de toxines van cyanobacteriën. Hetzelfde geldt voor sla die wordt geïrrigeerd met water dat cyanotoxines bevat.

Dementie is een enorme markt in vergrijzende samenlevingen. Elke vorm van een werkzame profylaxe zou de winstverwachtingen van de branche schaden. Daarom is het vanuit het oogpunt van de Shareholder Values belangrijk om de oorzaken zoveel mogelijk te verhullen. Als dit niet wordt bereikt door kwalitatet-studies, wordt het gebrek aan goede argumenten meestal gecompenseerd door de massa: Een vloedgolf van waardeloze "onderzoeksresultaten" dient de feiten weg te spoelen. Daarom is er hier geen gebrek aan "tegenstudies", waarvan de trucs of onhandige manipulaties bedoeld zijn om de oplettende geest te vermoeien.

Zoals bekend zijn de media bereid en gehoorzaam de gratis persberichten van de fraudekartels te verspreiden in de hoop een paar advertenties te krijgen. Zij zwijgen maar al te graag over de oude kennis dat nicotine beschermt tegen de ziekte van Alzheimer. Dit komt doordat het actieve bestanddeel de nicotine-acetylcholine-receptoren activeert, die bij dementiepatiënten verloren gaan. Aangezien nicotine niet kan worden gepatenteerd, kan het niet meer winstgevend verkocht worden. Nu worden op basis hiervan nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld die het werkingsmechanisme van nicotine min of meer nabootsen, maar waarop octrooibescherming verkregen kan worden.