Brotzeit door Udo Pollmer

Woelfe

Ik heb net een kindershow op een commerciële radiozender gehoord over zeer schattige knuffeldieren, die bij ons een verblijfplaats zoeken. Het is vadertje Wolf. Deze wolf, die zo ver weg van huis reikhalzend afwachtte, maakt zich nu eindelijk weer in het Duitse woud nuttig. Hij komt als verlosser. Als gezondheidspolitieagent van het bos verlost hij zieke dieren uit hun lijden. Volgens de Zuid-Duitse krant werd hij alleen uitgeroeid op grond van kwaadaardige laster door sprookjes vertellende ooms, boeren en priesters. De heilige eenvoud!

Nu voedt de wolf zich niet met zieke dieren, die eet hij alleen...

Door Udo Pollmer

Onchocerca volvulusOnchocerca volvulus

Waar mensen nog in harmonie met de natuur leven, zijn ze ook gezonder, volgens een langlopend vooroordeel. Helaas is de kindersterfte hoog in natuurlijke samenlevingen. In Noord-Oeganda en Zuid-Soedan bijvoorbeeld lijden veel jongeren aan het knikkebol-syndroom. Het begint met ongecontroleerd hoofdknikken, gevolgd door krampen en uiteindelijk vervallen de slachtoffers in totale apathie.Daar westerse therapeuten snel aan het einde waren van hun Latijn, vermoedden ze reflex-achtig een tekort aan vitaminen, ontbrekende vaccinaties en oorlogstrauma's.

Dat waren helaas dit verkeerde sporen, waarmee veel tijd en geld verspild werd. Sinds kort is de vakwereld ervan overtuigd, eindelijk de oorzaak kennen. Volgens de resultaten van de eerste internationale workshop in Antwerpen, zijn parasieten verantwoordelijk voor het knikkebol-syndroom. Zij zijn überhaupt de belangrijkste oorzaak van ziektes in...

Brotzeit door Udo Pollmer

DampferFoto: rpavich
Lizenz: CC BY 2.0

Deze keer willen we meteen twee geloofsprincipes van onze 'verlichte' samenleving in rook op laten gaan: Het gaat om een supergif, dat in eerste instantie door artsen preventief en als therapie voor alle populaire kwalen van destijds warm aanbevolen werd en dat later, toen de hele wereld de medische adviezen opvolgde, door artsen als oorzaak van alle kwaad vervloekt werd. Het gaat om tabak, beter gezegd om de nicotine.

Wie een blik in de leerboeken werp, ervaart dat nicotine een ongelooflijk giftige stof voor de mens is. Verbazingwekkend is echter, dat proefdieren veel hogere doseringen kunnen verdragen, tot wel het 100-voudige. Dit wekte de nieuwsgierigheid op...

Brotzeit door Udo Pollmer

Jungbrunnen

Waarom de redders van de planeet met zelfmoordgedachten spelen, waarom opvoeding tot een gezonde levensstijl je ziek maakt, en waarom alleen mensen zonder dit alles 100 jaar oud kunnen worden.

We moeten de planeet redden. Milieuactivisten gaan naar het Europese Hof van Justitie, om ervoor te zorgen dat de emissies eindelijk tot nul worden teruggebracht. De eisers dienen het goede voorbeeld te geven en - te stoppen met ademhalen. Ze verbruiken immers waardevolle zuurstof en vervuilen de atmosfeer met het uitgeademde broeikasgas kooldioxide. Om deze emissies met slechts een luizige eenderde te verminderen, zou het voldoende zijn als...

Brotzeit door Udo Pollmer

MikroplastikFoto: University of Exeter
Lizenz: CC BY 2.0

Welkom bij Brotzeit. Niet alleen ons voedsel beweegt mensen, maar ook de verpakkingen en zakken waarin we ons verpakte voedsel naar huis brengen. Want deze bedreigen de zeeën. Nu al zouden de oceanen zwelgen in plastic afval, om precies te zijn in microplastic, d.w.z. de kleine deeltjes in het plastic die door het zonlicht in de golfslag afbrokkelen.

Alles onder de zon is aan verval onderhevig: rotsen worden kiezels, kiezels worden zand. Uit zand fijnstof. Soms waait de wind het fijnstof uit de Sahara tot in Duitsland, wat de lucht vervuilt - en leidt tot ademhalingsproblemen voor gevoelige medeburgers. Zelfs onschadelijke pollen kunnen hooikoorts en astma veroorzaken. Niet bepaald aangenaam.

Elk plastic valt uiteen tot ontelbare microdeeltjes die zich, net als andere zwevende deeltjes, over heel de wereld kunnen verspreiden. Nu heeft een...