dronken van statistiek
Vertaling door Piet van Veghel 

Oktoberfest© Kzenon / www.fotolia.deDe jongste voedingsonzin van de maand heeft bij wijze van uitzondering niet vol in de mediabelangstelling gestaan.1 In plaats daarvan is deze studie een typisch voorbeeld van ideologisch georiënteerde voedingsartsen: Er kwam precies het tegenovergestelde uit, wat de auteurs beweren. Daarom is er toch wat over te zeggen omdat de echte gegevens van deze meta-analyse geloofwaardig zijn. Ze hebben maar een enkel schoonheidsfoutje: De echte resultaten zijn politiek niet correct.
Konkreet:  Volgens „Abstract“ heeft de meta-analyse van...

Brotzeit door Udo Pollmer

Zeitungsleser© kues1 / www.fotolia.de

In Duitsland geniet het angstonderzoek een hoge prioriteit. Maar niet om burgers te beschermen tegen onzinnige angsten, maar om angst op te wekken. Jaren geleden gaf het Federaal Centrum voor Gezondheidseducatie opdracht tot een onderzoeksproject om na te gaan welke technieken het meest effectief zijn om de bevolking te leren vrezen. Sindsdien staat opvoeding door angst in dienst van de gezondheid. 

U hebt vast en zeker de akelige posters langs de snelweg opgemerkt waarop de gezichten van jonge verkeersslachtoffers te zien zijn. Dat is om ongelukken te voorkomen. Daar worden de doden publiekelijk opgehangen met verwijten, in plaats van hen de geboden rust te gunnen. Vandaar ook de horrorfoto's op tabak. Geweldig idee om rokers de verstikkende dood te wensen. Desalniettemin vullen ze de belastingkoffers en ontlasten ze het pensioenfonds. Zouden...

VEBU verdraaid (valse) Feiten naar Fantasie !
Door Uwe Knop, EU.L.E. e.V.

Vertaling door Piet van Veghel

Zutaten GruenkohlVoor het koken van groenten moet vlees!
Ingrediënten voor Kale
© Tamorlan/ Lizenz CC BY-SA 2.5
Begin maart verwezen de vegetariër-lobbyisten van de VEBU naar een artikel op hun website: “Vleesconsumptie verhoogd het overlijdensrisico”, voorzien van een foto van een kerkhof met daarop grafstenen zover als het oog reikt.1 Aanleiding voor deze “doodsbedreiging” was de observatiestudie EPIC2. “Deze melding toont een geliefkoosde om de tuin leidingsmanoeuvre in zake voeding: de mensen wordt een oorzaak-gevolg-verband voorgeschoteld, die een observatiestudie ten ene male niet leveren kan”, aldus Udo Pollmer, wetenschappelijk leider van het Europese Instituut voor levensmiddelen en Voedingswetenschappen (EU.L.E. e.V.). De kop verdraaid bewust de uitkomsten van deze Studie: “Hier tieren de leugens welig: zowel in de VEBU bijdrage als ook in de Originele Studie, die trouwens de vegetariër-redactie ofwel niet gelezen of bewust vals geïnterpreteerd heeft.”

In deze EPIC-Studie word het sterftepercentage in verbinding gebracht met de vleesconsumptie. Hierbij vonden de auteurs geen statistisch significante samenhang tussen, noch bij de consumptie van rood vlees, noch met dat van gevogelte, en het overlijden. Slechts voor bewerkt vlees meent de Studie een gematigde correlatie met de mortaliteit ontdekt te hebben – die echter bij nauwkeurige analyse...

Brotzeit door Udo Pollmer

VitaminDFoto: Frank D. Schipper

Elke branche, die van troebele zaakjes leeft, heeft verhalen nodig. Vrij naar het motto dat er voor elk gecompliceerd probleem een oplossing bestaat die simpel, logisch - en vals is. Eenvoudige oplossingen vormen het zakelijk model van de priesters en sjamanen, de artsen en de klimaatbeschermers. De boze wolf heet nu het "slechte cholesterol" , het eeuwige leven wordt nu niet verleend door middel van aflaten, maar wordt bijeen getrapt in de sportschool, en de ooievaar zorgt niet langer voor gezonde kinderen, maar het foliumzuur.

Het hele vitamine-geloof is gebaseerd op verhalen. Actueel zou vitamine D bescherming bieden tegen het angstvirus. Geïnfecteerde mensen hebben lagere vitamine D-gehaltes. Dit geldt natuurlijk vooral voor oude mensen. Velen zijn gehandicapt en...

Er is geen bewijs dat suiker hartziektes bevordert!
Door Uwe Knop, EU.L.E. e.V.
Vertaling door Piet van Veghel 

Lollipop in motionLollipop in motion
© Bonita Suraputra / Lizenz CC BY 2.0
In februari 2014 sloeg de anti-suiker lobby weer eens toe: “suiker veroorzaakt hartproblemen” of “teveel suiker tast je hart aan”, zo kopten de kranten1, 2. Bron van deze angstaanjagende berichten was een Observatiestudie, uitgevoerd door de Amerikaanse Gezondheidsdienst CDC3. “Het is nauwelijks te geloven dat uit zulke dubieuze observatiestudies nog altijd voedingsadviezen gehaald worden”, aldus Udo Pollmer, wetenschappelijk leider van het Europees Instituut voor levensmiddelen en voedingswetenschappen (EU.L.E. e.V.), “want meer dan vage vermoedens levert deze voedingsonderzoek niet op”. Op goede gronden waarschuwt de American Society of Nutrition in een recente publicatie voor het al te veel belang hechten aan de gevonden resultaten van dit observatieonderzoek en de hiermee verbonden aanbevelingen.4 Toch is dit niet het enige misleidende, want hier word het complete arsenaal aan statistiek vervalsende manoeuvres in stelling gebracht om de gewenste resultaten te kunnen verkondigen. Of zoals Pollmer het formuleert: “Deze studie is een zootje”. 

Observatiestudies kunnen nooit bewijs leveren...