Brotzeit door Udo Pollmer

Foto: Petra Bork / pixelio.deFoto: Petra Bork / pixelio.de

Nu de lijst van bijwerkingen van sojamelk steeds langer en onsmakelijker wordt, richt de wereld van melkverachters zich nu op een soortgelijke vloeistof, ditmaal gemaakt van haver. Gelukkig zijn er bij de haver geen nare bijwerkingen zoals bij soja te verwachten. 

In de ogen van de melkweigeraars lijden de koeien vreselijk onder de melkmachine, en melken zou een perfide wijze zijn om de arme dieren "uit te buiten". Daar hebben de valse vrienden van de koe zich wat op de hald gehaald, nu wordt in plaats daarvan hun beurs gemolken. Voor een liter, die voor bijna 90% uit water bestaat met daarin een handvol havervlokken, betalen ze wel 2 euro en soms nog meer. De waarde van deze grondstoffen ligt in het een-cijferige bereik.

In die paar centen is de verwerking van haver...

Brotzeit door Udo Pollmer

Unterbrochene Mahlzeit Rustige

Kent u "Fidgety Phil" nog? Met zulke heldere, om niet te zeggen banale diagnose kon de vakwereld zich niet tevredenstellen. Dan klinkt „hyperactiviteit“ al een stuk geleerder. Spoedig volstond ook dit niet meer voor de psychologen, zij begonnen hun cliëntelen ruimer te definiëren en vonden de term ADHD uit, die naast hyperactiviteit ook "aandachtstekortstoornis" en "impulsiviteit" omvat. 

Het duurde niet lang voordat zij zich realiseerden dat er ook impulsieve, levendige kinderen zijn die helemaal niet hyperactief zijn. Die lijden nu aan ADD, Attention Defekt Disorder. Dat kennen wij uit onze schooltijd: de stoornis trof de...

Brotzeit door Udo Pollmer

WetterdrohneFoto: Mztourist
Lizenz: CC BY-SA 4.0

Het wordt kouder. Op heel de wereld waren er de laatste maanden kouderecords: in Europa, in Amerika en Azië, in Noord-Afrika viel er sneeuw. De gevolgen: De plantengroei vertraagt, of het nu gaat om tropische regenwoud of om het Thuringse koolzaad. De oogsten dalen en de voedselprijzen stijgen.

Maar niet alleen de zon stuurt het klimaat, ook de mens probeert al het mogelijke. Twee eeuwen geleden schoten mensen al met hagelkanonnen op wolken. Waarnemers viel het destijds op dat er zware regen viel na grote veldslagen, nadat de kruitdampen, gevormd uit zwavel, salpeter en koolstof,...

Brotzeit door Udo Pollmer

laufender TrabbiFoto: Wegmann
Lizenz: CC BY-SA 3.0

Wat is er nodig om de mensen oogkleppen op te zetten zodat ze vol gas op een hongersnood afstevenen? Als eerste moeten de middelen voor de voedselproductie, d.w.z. kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, stallen en zaaigoed, suikerfabrieken en friettenten, worden gedemoniseerd als een bedreiging voor het lichaam, leven en klimaat. Dan zijn er visioenen nodig om de wereld te verlossen van het kwaad: Kipnuggets uit stamcellen, hamburgers uit insecten en smoothies gemaakt uit loofwerk.

Zoals het internet en de daar publicerende handel enthousiast melden, zou in Singapore al "gekweekte kip" uit stamcellen aangeboden worden. Namaak eieren produceert het bedrijf al - alles puur plantaardig. Bij de "kip" handelt het zich om...

Brotzeit door Udo Pollmer

HaiFoto: Terry Goss
Lizenz: CC BY-SA 3.0

Vegetariërs en Veganerinnen lijden in deze zware virustijd onder een gewetensconflict: het ontbreekt namelijk aan veganistische vaccins. Voor hun productie is meestal dierlijk materiaal nodig, zoals bevruchte kippeneieren of de nieren van honden en apen. De apen werden tussentijds vervangen door Henrietta Lacks, een Amerikaanse vrouw bij wie kwaadaardige kankercellen waren verwijderd. Deze cellen dienen nu, omdat ze onsterfelijk zijn, voor de winning van vaccins.

Actueel is de discussie ontbrand over de hulpstoffen, dat wil zeggen de additieven die de effectiviteit van het vaccin controleren. Concreet gaat het debat over...