Brotzeit door Udo Pollmer

Jungbrunnen

Waarom de redders van de planeet met zelfmoordgedachten spelen, waarom opvoeding tot een gezonde levensstijl je ziek maakt, en waarom alleen mensen zonder dit alles 100 jaar oud kunnen worden.

We moeten de planeet redden. Milieuactivisten gaan naar het Europese Hof van Justitie, om ervoor te zorgen dat de emissies eindelijk tot nul worden teruggebracht. De eisers dienen het goede voorbeeld te geven en - te stoppen met ademhalen. Ze verbruiken immers waardevolle zuurstof en vervuilen de atmosfeer met het uitgeademde broeikasgas kooldioxide. Om deze emissies met slechts een luizige eenderde te verminderen, zou het voldoende zijn als...

Brotzeit door Udo Pollmer

MikroplastikFoto: University of Exeter
Lizenz: CC BY 2.0

Welkom bij Brotzeit. Niet alleen ons voedsel beweegt mensen, maar ook de verpakkingen en zakken waarin we ons verpakte voedsel naar huis brengen. Want deze bedreigen de zeeën. Nu al zouden de oceanen zwelgen in plastic afval, om precies te zijn in microplastic, d.w.z. de kleine deeltjes in het plastic die door het zonlicht in de golfslag afbrokkelen.

Alles onder de zon is aan verval onderhevig: rotsen worden kiezels, kiezels worden zand. Uit zand fijnstof. Soms waait de wind het fijnstof uit de Sahara tot in Duitsland, wat de lucht vervuilt - en leidt tot ademhalingsproblemen voor gevoelige medeburgers. Zelfs onschadelijke pollen kunnen hooikoorts en astma veroorzaken. Niet bepaald aangenaam.

Elk plastic valt uiteen tot ontelbare microdeeltjes die zich, net als andere zwevende deeltjes, over heel de wereld kunnen verspreiden. Nu heeft een...

Brotzeit door Udo Pollmer

Mutter Erde

Welkom bij Brotzeit. Vandaag worden er geen witte worstjes meer geserveerd - integendeel, er wordt iets afgeserveerd, namelijk een hardnekkig aan de schoenen klevend eco-sprookje.

Kunt u zich nog het boosaardige chloorchemie herinneren? Een van de eerste grote campagnes van milieuverenigingen tegen de chemische industrie. Destijds werd ons ziekten, veel leed en sterfte beloofd door pesticiden zoals DDT, kunststoffen als PVC en oplosmiddelen als chloroform. De "Ausstieg" was nodig. Eerst kwamen er toepassingsverboden, daarna productieverboden. Inmiddels is de campagne...

Door Udo Pollmer

Vitamin Pillen© photobank.kiev.ua / www.fotolia.de

Zo’n 80 jaar geleden nam het Zwitserse bedrijf Roche het besluit dat vitamine C in de handel gebracht moest worden. De huisartsen lachten de vertegenwoordigers van het Pharmaceutisch concern gewoon uit. Maar het bedrijf vond een manier om vitamines aan een zegetocht te helpen, zo verklaart Udo Pollmer.

Consumentenorganisaties waarschuwen momenteel voor voedingssupplementen voor kinderen. Meer dan de helft van de monsters overschreden de maximale dagdosering voor vitaminen en mineralen zoals die door de Gezondheidsraad zijn voorgesteld...

Door Udo Pollmer

Pommes© Dmytro Sukharevskyy / www.fotolia.de

„Brainfood“. Daarmee slaan ze de plank behoorlijk mis, meent Udo Pollmer – wie iets goeds wil doen voor zijn brein, zou beter vette worst en friet kunnen pakken.

Lichaamsbewuste mensen houden zich graag bezig met hun probleemzone’s zoals die tot dusver waren: Buik, billen, benen. Dat voortdurende gejammer werd onlangs een schrijfster teveel, en ze spotte geërgerd, de belangrijkste “probleemzone” is toch nog wel het “brein”. Gelukkig weten voedingsconsulentes raad: Wat voor het strakker maken van buik, billen, benen goed is, is voor het geplooide brein maar goedkope rommel: veel broccoli, vetarme kost en rijkelijk water drinken zo luidt de teneur in de online-media.

Onze hersenen zijn ook niet meer wat ze ooit geweest zijn: voor een beter denkvermogen werd vroeger druivensuiker gegeven, vandaag de dag is waterkracht voldoende. Met 78 procent water...