Brotzeit door Udo Pollmer

Zeitungsleser© kues1 / www.fotolia.de

In Duitsland geniet het angstonderzoek een hoge prioriteit. Maar niet om burgers te beschermen tegen onzinnige angsten, maar om angst op te wekken. Jaren geleden gaf het Federaal Centrum voor Gezondheidseducatie opdracht tot een onderzoeksproject om na te gaan welke technieken het meest effectief zijn om de bevolking te leren vrezen. Sindsdien staat opvoeding door angst in dienst van de gezondheid. 

U hebt vast en zeker de akelige posters langs de snelweg opgemerkt waarop de gezichten van jonge verkeersslachtoffers te zien zijn. Dat is om ongelukken te voorkomen. Daar worden de doden publiekelijk opgehangen met verwijten, in plaats van hen de geboden rust te gunnen. Vandaar ook de horrorfoto's op tabak. Geweldig idee om rokers de verstikkende dood te wensen. Desalniettemin vullen ze de belastingkoffers en ontlasten ze het pensioenfonds. Zouden...

Brotzeit door Udo Pollmer

VitaminDFoto: Frank D. Schipper

Elke branche, die van troebele zaakjes leeft, heeft verhalen nodig. Vrij naar het motto dat er voor elk gecompliceerd probleem een oplossing bestaat die simpel, logisch - en vals is. Eenvoudige oplossingen vormen het zakelijk model van de priesters en sjamanen, de artsen en de klimaatbeschermers. De boze wolf heet nu het "slechte cholesterol" , het eeuwige leven wordt nu niet verleend door middel van aflaten, maar wordt bijeen getrapt in de sportschool, en de ooievaar zorgt niet langer voor gezonde kinderen, maar het foliumzuur.

Het hele vitamine-geloof is gebaseerd op verhalen. Actueel zou vitamine D bescherming bieden tegen het angstvirus. Geïnfecteerde mensen hebben lagere vitamine D-gehaltes. Dit geldt natuurlijk vooral voor oude mensen. Velen zijn gehandicapt en...

Brotzeit door Udo Pollmer

WuestenheuschreckeFoto: Frank D. Schipper

Het wordt tijd om over het eten te praten. Al dat gekwaak over gezonde voeding kan geen mens meer horen. Zo het zich laat aanzien, wordt straks sowieso gegeten wat er op tafel komt - als dat überhaupt al het geval is. In veel landen vullen momenteel de woestijnsprinkhanen hun magen in plaats van de mensen. In reusachtige zwermen, ze beslaan een oppervlakte van wel 2.000 km2, vernietigen ze al wat groen is.

De bijbelse plaag begon in Oost-Afrika, en vandaaruit veroverden de schadelijke insecten het Arabische schiereiland. Daarna trokken ze, een spoor van verwoesting...

Brotzeit door Udo Pollmer

Beethoven

Elke tijd heeft haar geknoei en daarmee ook haar typisch lijden. Een instructief voorbeeld levert Ludwig van Beethoven, wiens 250ste verjaardag we dit jaar vieren. Hij was het grootste deel van zijn leven ziek. Tragisch was de doofheid die hem al op jonge leeftijd deed wanhopen: "als een banneling moet ik leven", klaagde hij in zijn Heilgenstädt-Testament, amper 32 jaar oud.

Generaties artsen hebben geprobeerd zijn aandoeningen te ontrafelen. De reeks van foutdiagnoses wordt van jaar tot jaar bonter. Na de gebruikelijke verdachten zoals syfilis, tyfus en tuberculose, alcoholisme, borderline stoornissen en kininevergiftiging, worden nu steeds absurde diagnoses geopperd zoals morbus whipple of het prikkelbare darmsyndroom.

Het is onwaarschijnlijk dat Beethoven geleden zou hebben aan de prikkelbare darm van de huidige generatie gezond...

Brotzeit door Udo Pollmer

Aedes aegyptiAedes aegypti

Het is hoog tijd om over een epidemie te spreken, die zich bedreigend uitbreidt: Dengue of wel knokkelkoorts. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het aantal gevallen tussen 1960 en 2010 verdrievoudigd. Ze schat het aantal nieuwe besmettingen per jaar op 100 miljoen mensen, terwijl epidemiologen 400 miljoen mensen realistischer vinden. De meeste sterfgevallen zijn onder kinderen te betreuren.

Dengue koorts wordt veroorzaakt door virussen die door muggen worden overgedragen. De virussen en hun muggen zijn nu inheems in alle continenten, uitgeznderd Antarctica. In Europa is dengue al enkele jaren ingeburgerd in Zuid-Frankrijk, Griekenland en Kroatië.

De eerste infectie veroorzaakt over het algemeen alleen symptomen zoals die van een zware griep. Bij een nieuwe iinfectie met een...