Giftige „Wondermiddelen“

Door Udo Pollmer

Aprikosenkerne© Igor Syrbu / www.fotolia.de

Een „vitamine B17“ word momenteel door genezers aanbevolen: bij het eigenlijk bedoelde Amygdalin is echter voorzichtigheid geboden, zo waarschuwt onze levensmiddelenchemicus Udo Pollmer. Het word in de vorm van de inhoud van abrikozenpitten gegeven – waarvan echter een acuut gevaar uitgaat.

Houd u van Agatha Christie? In haar krimi’s laat ze de slachtoffers van moord vooral door cyaankali of strychnine overlijden. Welnu, die tijden zijn voorbij. Surft men echter over het hoog moderne Internet, dan zou de...

Codering van levensmiddelen

Door Udo Pollmer

Apfel Strichcode© Jürgen Fälchle / www.fotolia.de

Met behulp van laserstralen laten groente en fruit zich met belangrijke informatie coderen. Levensmiddelen tatoeëren i.p.v. ze te beplakken met etiketten, geldt als milieuvriendelijk en hygiënisch. Is dat werkelijk zo? Levensmiddelenchemicus Udo Pollmer heeft zich daar mee bezig gehouden.

In Nederland, Engeland en Zweden test de fruithandel een nieuw soort codering, waarvoor geen etiketten meer nodig zijn: Elke afzonderlijke vrucht draagt nu een tattoo in haar schil. Omdat de consument dat kennelijk goed vind, spreekt de branche nu al over een...

Consumentenbedrog

Door Udo Pollmer

Schweine auf dem Rasen© countrypixel / www.fotolia.de

We willen weer gelukkige dieren zien. Buiten in de open lucht kan ieder met eigen ogen beoordelen, of alles okay is. Wanneer kippen, varkens en koeien tussen bloemetjes kuieren of vredig in het zonnetje doezelen, is het doel bereikt.

Kippen zijn een andere mening toegedaan: ze mijden open graslanden, omdat ze daar mogelijke aanvallen van roofvogels niet kunnen ontwijken. Ze hebben bomen, struikgewas en kreupelhout nodig, om zich daaronder te kunnen verstoppen. Anders blijven ze liever in de stal. Elke grasveldje veranderen ze door het scharren naar insecten spoedig in...

Uitsterven van soorten

Door Udo Pollmer

Naturschutzgebiet

Het is een aflopende zaak met de aarde. Soorten sterven overal uit. Maar klopt dat? En wie is schuldig, wanneer dieren uitsterven? De industrie, een schimmelziekte of uiteindelijk de natuurbescherming zelf? Vast staat, aldus Udo Pollmer, dat de situatie complex is.

Onze insecten sterven, de meesten zijn kennelijk al dood. Naar men zegt is 80 % van de bestanden “in delen van het land” spoorloos verdwenen. De politiek steunt daarbij op de gegevens van een insectenclub uit Krefeld. De leden, die zichzelf ‘activisten’ noemen, tellen al tientallen jaren in een beschermd natuurgebied al het kleinvee, dat in hun vallen vliegt. Schuld aan de alarmerende resultaten zou de intensieve landbouw zijn – en dat in een beschermd natuurgebied met bossen, moeras en vochtige graslanden.

Nu word een globaal insectensterven voorspeld. Tot op heden weet niemand, hoeveel insecten er überhaupt zijn. Kennelijk zijn nog 4 van de 5 soorten onontdekt. Echter over het spoedige uitsterven...

Het schandaal gaat verder

Door Udo Pollmer

Huehner© Anatolii / www.fotolia.de

Niet alleen Fipronil heeft onze eieren vergiftigd. Ook het mijten gif Amitraz werd aangetroffen – in eieren en bio-honing. Het geldt als “gevaarlijk voor bijen” en zou “spraakstoornissen” teweegbrengen. Daar moeten onze kippen toch hartelijk om lachen, meent onze levensmiddelenchemicus.

Nauwelijks begint de opwinding om het mijten gif in de eieren een beetje te luwen of er komen nieuwe malversaties aan het licht. Het fipronilschandaal had een stalreinigingsfirma veroorzaakt, dat het deed voorkomen, dat ze de vogelmijten in de kippenstallen met homeopathische kruidenextracties uit zouden kunnen roeien. Natuurlijk bestaat er geen enkele kippenhouder, ook...