door Tamás Nagy (vertaling uit de EU.L.E.n.-Spiegel 1/2003)

HuehnersuppeFoto: Maren Beßler / pixelio.de

Is zink het meest effectieve middel tegen een verkoudheid? Als het zou gaan zoals het Deutschen Instituts für Ernährungsmedizin und Diätetik, zou willen, zou de gezonde doorsnee Duitse burger dagelijks 15-30 Milligramm van het sporenelement tot zich moeten nemen, om tegen een verkoudheid bewapend te zijn. Vegetariërs, senioren en diabetiker sowieso. "Het levensnoodzakelijke sporenelement zink heeft in tegenstelling tot de conventionele verkoudheidsmiddelen het vermogen om de duur en de intensiteit van de verkoudheid te verminderen“, zo verkondigt het Institut en meent, dat Duitsland op een zinkverzorging aanstuurt, die duidelijk onder de...

Diëten maken dikker!
Vertaling door Piet van Veghel

JoJo© MaryPerry / www.fotolia.de

Of er in januari sneeuw valt, is niet zeker. Maar de “sneeuw van gisteren” valt zo zeker als het amen in de kerk: Elk jaar prijzen de media de nieuwste Nieuwjaars diëten aan. “Eenvoudig slank”, zo luidt de verlokkende slogan 2015, om burgers die af willen nemen tot de koop van de dieet-special uitgave te verleiden. Intussen is het niet meer te bestrijden, dat diëten niet slank maken, maar op de langere termijn dikker”, verklaart oecotrofoloog Uwe Knop, “ daarom kan men enkel een goede raad geven: Houd u zich verre van afvalkuren!” Daarbij speelt het geen rol of er punten, pillen, poedertjes, low- of highCarb of welke fantasieën vindingrijke dieetaanbieders dan ook als het “non-plus-ultra” positioneren. “Alle diëten werken hetzelfde – het aanvankelijke gewichtsverlies berust meestal op...

door Jutta Muth en Udo Pollmer (vertaling uit de EU.L.E.n-Spiegel 1/2003)

VollkornbrotFoto: w.r.wagner / pixelio.de

Een beetje zink zit overal in. De verontreiniging van het milieu kan echter sterk variëren en de mens draagt hier vooral aan bij door zijn zinkindustrie.17 Een extra belasting is het bemesten met mest en drijfmest, omdat zink vaak als toevoegmiddel voor diervoeding aan de veestapel wordt gebruikt. Aangezien er zich nu een ongewenste ophoping op het veld heeft voorgedaan, is de Europese Unie van plan, de maximaaltoegestane gehaltes te verlagen van 250 tot 100-120 milligram per kilogram voer16. Verdere lozingen in het milieu vinden voornamelijk plaats in de vorm van zinkhoudende gewasbeschermingsmiddelen en zuiveringsslib. Vooral de...

EPIC-fout: Volgende studie, volgende flop!
Vertaling door Piet van Veghel 

JungbrunnenDe bron van de eeuwige jeugd /
Lucas Cranach d.Ä.
Midden in komkommertijd verspreidde een persbericht van het Duitse DKFZ de bekende voedingsmythen: Wie veel groente en fruit eet en weinig rood vlees en worst consumeert, die leeft naar kennelijk langer1. Maar hier ontbreken de nodige details, om de “Levensverlengende” werking van groente en fruit te kunnen bevestigen. Er werd eveneens afgezien van een aanwijzing, dat het zich bij deze EPIC-analyse – zoals bijna altijd bij voedingsonderzoek – om een observatiestudie gaat, die geen oorzaak-gevolg verband mogelijk maakt. “Bekijkt men de originele studie gedetailleerd, dan ziet men, dat ook dit papier slechts bloedeloze, willekeurig geconstrueerde voedingsonzin levert”, verklaart voedings wetenschapper Uwe Knop.

Groente & Fruit „verlengt“ alleen het gezicht van de lezers!

Het is geen toeval, dat groente en fruit niet in de samenvatting genoemd worden: In de studie werden de groente- en fruit eters in slechts twee groepen ingedeeld – hoge consumptie (meer als 200 gram per dag) en geringe consumptie (onder 200 gram per dag)2. Deze indeling staat geen verfijnde uitspraak toe. „Klaarblijkelijk pasten de correlaties op de ...

door Udo Pollmer (vertaling uit de EU.L.E.n-Spiegel 1/2003)

Foto: Gerhard Giebener/ pixelio.de

Als voedingssupplemenet staat momenteel een sporenelement hoog in aanzien: het zink. Ongeacht of extra zink noodzakelijk is of een vorm van decadente geldverspilling, lijkt het er op dat we steeds minder vaak van de van dit zware metaal kunnen genieten. Het eerste inboeten deed zich voor, toen roestvrij staal de vele gegalvaniseerde artikelen, zoals bijvoorbeeld melkbussen, ging vervangen, die bereidwillig zink aan het voedsel afstonden. Door het beperken van de toegestane zinkadditieven in diervoeders...