afdruk

VEBU verdraaid (valse) Feiten naar Fantasie !
Door Uwe Knop, EU.L.E. e.V.

Vertaling door Piet van Veghel

Zutaten GruenkohlVoor het koken van groenten moet vlees!
Ingrediënten voor Kale
© Tamorlan/ Lizenz CC BY-SA 2.5
Begin maart verwezen de vegetariër-lobbyisten van de VEBU naar een artikel op hun website: “Vleesconsumptie verhoogd het overlijdensrisico”, voorzien van een foto van een kerkhof met daarop grafstenen zover als het oog reikt.1 Aanleiding voor deze “doodsbedreiging” was de observatiestudie EPIC2. “Deze melding toont een geliefkoosde om de tuin leidingsmanoeuvre in zake voeding: de mensen wordt een oorzaak-gevolg-verband voorgeschoteld, die een observatiestudie ten ene male niet leveren kan”, aldus Udo Pollmer, wetenschappelijk leider van het Europese Instituut voor levensmiddelen en Voedingswetenschappen (EU.L.E. e.V.). De kop verdraaid bewust de uitkomsten van deze Studie: “Hier tieren de leugens welig: zowel in de VEBU bijdrage als ook in de Originele Studie, die trouwens de vegetariër-redactie ofwel niet gelezen of bewust vals geïnterpreteerd heeft.”

In deze EPIC-Studie word het sterftepercentage in verbinding gebracht met de vleesconsumptie. Hierbij vonden de auteurs geen statistisch significante samenhang tussen, noch bij de consumptie van rood vlees, noch met dat van gevogelte, en het overlijden. Slechts voor bewerkt vlees meent de Studie een gematigde correlatie met de mortaliteit ontdekt te hebben – die echter bij nauwkeurige analyse...

...van de originele cijfers in twijfel getrokken kunnen worden. In het VEBU – artikel wordt dan opgetekend: “Er kan aangetoond worden, dat de consumptie van rood vlees, en in het bijzonder bewerkt vlees, een grote invloed op de totale mortaliteit heeft.

VEBU – Studie analyses: Valser dan vals....

Hierin word voor de lezer gedaan, alsof de Studie uitgewezen heeft, dat biefstuk en hamburgers de levensduur drastisch beperken. “Dat is gewaagd! Want volgens de Studie heeft noch “rood vlees” noch ‘en vooral’ bewerkt vlees, een statistische invloed – en als er eigenlijk alleen voor bewerkt vlees een statistische invloed is, dan is het slechts een geringe en zeker geen hoge – wat de VEBU beweert, zo verklaard Pollmer. Maar de VEBU doet er nog een schepje bovenop: “Niet alleen de totale mortaliteit gaat omhoog door de vleesconsumptie, maar ook het overlijdensrisico aan hart –en vaatziektes en kanker”. Precies dat wordt echter in de Studie ontkend: Geen statistisch significante samenhang tussen “rood vlees” met hart –en vaatziektes en kanker.

Meer gevogelte, langer leven!

De EPIC – auteurs stellen vast, dat “weinig gevogelte”-eters eerder onder de groene zoden liggen als “veel-gevogelte”-eters. Verder was de totale mortaliteit bij de weinig –tot geen- rood vlees eters hoger in vergelijking met bijna alle andere groepen. “Ook wanneer deze, eigenlijke hoofdzaken, in deze Studie slechts randnotities zijn, omdat ze niet in het voorgestane beeld passen – alleen al het feit dat de auteurs op deze samenhang wezen, zou de VEBU aan het denken gezet moeten hebben”, aldus Pollmer. De auteurs resumeren dienovereenkomstig eenduidig: “Het schijnt dat een geringer, maar geen nul komma nul vleesconsumptie, gezondheidsbevorderend zou kunnen zijn.” Daar moet de VEBU wel overheen gelezen hebben. Ja, de vegetariër moet soms als eerste onder de groene zoden liggen – wanneer de gegevens kloppen.

Werd de Studie überhaupt gelezen & begrepen?

Maar werd de Studie überhaupt goed gelezen? Want zelfs de samenhang tussen bewerkt vlees en mortaliteit is dubieus, daar hij op een verhullende rekenconstructie gebaseerd is. Kijkt men wat nauwkeuriger naar dit gegoochel met cijfers, dan vindt men bijvoorbeeld de volgende informatie: de “gematigde samenhang” tussen bewerkt vlees en mortaliteit geldt voor de auteurs alleen maar voor mannen, niet voor vrouwen. Merkwaardig. Echter er ontstaat eenzelfde beeld als bij rood vlees en gevogelte: Mannen, die geen of zeer weinig worst eten, belanden eerder in de kist. “het kan vreemd lopen”, aldus Pollmer.

Neemt men de Studie nader onder de loep, dan komen noch meer truckjes aan het licht: verschillende berekeningsgrondslagen voor de mortaliteit; de statistische significantie van de gegevens wordt vaak niet gegeven; mathematische richtlijnen zijn niet controleerbaar. En lest best; men zoekt tevergeefs naar een heldere definitie, wat de auteurs onder bewerkt vlees eigenlijk verstaan. Zo blijft onduidelijk of bijvoorbeeld ‘kipnuggets’ gevogelte of bewerkt vlees is of voor beide categorieën gebruikt werd”, aldus Pollmer. Tot slot, maar niet onbelangrijk: Was de Studie professioneel, dan hadden de auteurs de samenhang tussen sterfelijkheid en het afzien van zowel worst en vlees onderzocht. “Precies datgene is nagelaten – althans de auteurs hebben deze resultaten niet gegeven - want de gegevens voor het compleet afzien ontbreken. Daaruit had men dan vermoedelijk ook snel kunnen opmaken, dat de hele Studie “Fake” is, vermoed Pollmer.

De dubbele moraal van de lobbyisten

Naast vegetarische des-informatie weerspiegelt in het actuele VEBU-artikel ook hun dubbele moraal, om Studies “al gusto”, totaal verschillend, te waarderen: Zo attaqueerde de VEBU in februari op felle wijze een studie van de medische faculteit Graz3, die aangetoond had, dat vegetariërs aan meer ziektes lijden dan vlees-eters. Daarbij legde deze studie geen verband tussen oorzaak en gevolg. In tegendeel: er werd klippenklaar op gewezen dat hier enkel correlaties aan ten grondslag liggen. Slechts enkele dagen na de VEBU-Graz-kritiek verscheen dan de “Vleesconsumptie verhoogd overlijdensrisico” canard op de proppen. Volledigheidshalve: Zou men bij de Graz Studie de huidige VEBU/standaard hanteren, dan zouden de koppen moeten luiden; “ Vegetarische voeding verhoogd kans op ziekte.” En daarbij een foto, passend bij de uitkomsten van de Studie, misschien een psychiatrische inrichting, want ook depressies en angststoringen traden bij planteneters vaker op. “Past een studie op de een of andere manier in het plaatje, dan roert de scene zich, past het niet, dan word in het openbaar gekift, de Studie heeft tekortkomingen, is slecht opgezet en de uitkomsten onbruikbaar”, aldus Pollmer.

Pollmer: “Het gaat toch niet aan om ‘passende studies’ te vinden, maar vervuilende gegevens uit de Studieafval te filteren. Vermoedelijk is het een strijd om de keizers’ baard, want: de “EPIC-Oxfort- analyze” had al aangetoond dat vegetariërs en vlees-eters qua mortaliteit niet van elkaar verschillen4. Dat is tenminste enigszins geloofwaardig.

OPMERKING: Ook al werd deze melding op 1 april gedaan - is het geen aprilgrap. Wij hadden hier natuurlijk graag het standpunt van de VEBU weergegeven. De VEBU wilde echter geen standpunt innemen. Daarvoor in de plaats verwezen zij naar een foutieve voorstelling van zaken, en zijn zij van plan om talrijke correcties in het artikel aan te gaan brengen. Geïnteresseerde redacties stellen wij graag een kopie van de oorspronkelijke versie van het VEBU-artikel ter beschikking, waarop deze “voedingsonzin van de maand” gebaseerd is.

Origineel-Statements van de Studie

“Low consumption of poultry was associated with increased all-cause mortality compared with moderate consumption (Table 2), but there was no association of high poultry consumption compared with moderate consumption.” (PDF , S.4)

“.. we observed .. no statistically significant association with red meat or poultry intake (Figure 1).” (S.6)

“However, all-cause mortality was higher among participants with very low or no red meat consumption.” (S.6)

“After correction for measurement error, red meat intake was no longer associated with mortality, and there was no association with the consumption of poultry.” (S.8)

„The EPIC results do not show the lowest relative risks (RRs) for subjects in the lowest meat intake category, but a slight J-shaped association with the lowest risk among subjects with low-to-moderate meat consumption. This was observed for red meat and poultry.” (S.9)

“Also, taking into account the results from the studies that evaluated vegetarian and low-meat diets, it appears that a low - but not a zero - consumption of meat might be beneficial for health.” (S.9)

“There was no statistically significant association of red meat consumption with risk of cancer or cardiovascular mortality.” (S.10)

 

Literatuur

1. „Fleischkonsum erhöht Sterberisiko“, VEBU-Website, verlinkt am 5.3.14 von der VEBU-facebooksite (wichtig: siehe auch oben HINWEIS)

2.  Rohrmann S, et al.: Meat consumption and mortality - results from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition BMC Medicine 2013; 63: 1-12 

3. Burkert NT, et al.: Nutrition and health – the association between eating behaviour and various health parameters: a matched sample study Plos One 2014; 9: e88278- e88278

4. Key TJ1 etal.: Mortality in British vegetarians: results from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC-Oxford). American Journal of Clinical Nutrition 2009; 89: 1613S-1619S